Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 ôm, điện trở trong của nguồn điện là 1 ôm, có dòng điện với cường độ 2A. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn v

Question

Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 ôm, điện trở trong của nguồn điện là 1 ôm, có dòng điện với cường độ 2A. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn và suất điện động của nguồn

in progress 0
Allison 1 năm 2021-08-14T20:22:32+00:00 2 Answers 274 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:24:09+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  U = 20V\\
  \xi  = 22V
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu điện thế hai đầu nguồn là:

  $U = I.R = 2.10 = 20V$

  Suất điện động của nguồn là:

  $\begin{array}{l}
  \xi  – I.r = U\\
   \Rightarrow \xi  = U + I.r = 20 + 2.1 = 22V
  \end{array}$ 

  0
  2021-08-14T20:24:18+00:00

  Đáp án:

   ok

  Giải thích các bước giải:

   có I=$\frac{E}{R+r}$ 

  ⇔2=$\frac{E}{10+1}$ 

  ⇔E=22

  I=$\frac{U}{R}$ ⇒U=IR⇒U=2.19=20V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )