Trong một nhà máy dự định lắp đặt một đường dây cáp điện dài 200m để dẫn điện từ trạm điện vào phân xưởng để tải một dòng điện có cường độ 300A. a)

Question

Trong một nhà máy dự định lắp đặt một đường dây cáp điện dài 200m để dẫn điện từ trạm điện vào phân xưởng để tải một dòng điện có cường độ 300A.
a) Tính hiệu điện thế thực tế khi về đến phân xưởng nếu ở trạm điện hiệu điện thế là U0 = 220V, điện trở của dây cáp là R1 = 0,12 .
b) Người ta muốn độ giảm của hiệu điện thế gây ra bởi dây cáp không vượt quá 1,5V . Tính điện trở tối đa của cáp. Biết điện trở suất của dây cáp là 1,67.10- 8 m

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-11-11T09:45:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-11T09:46:10+00:00

  Đáp án: CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Độ giảm hiệu điện thế trên đường dây truyền tải

  0
  2021-11-11T09:46:52+00:00

  Đáp án:

   a.184V

  b. 0,005\(\left( \Omega  \right)\)

  Giải thích các bước giải:

   a. độ giảm hiệu điện thế trên đường dây truyền tải

  \(\begin{array}{l}
  I.R = {U_0} – {U_1}\\
   \Rightarrow 300.0,12 = 220 – {U_1}\\
   \Rightarrow {U_1} = 184\left( V \right)\\
  b.I.R \le 1,5\\
   \Rightarrow 300.R \le 1,5\\
   \Rightarrow R \le 0,005\left( \Omega  \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )