Trong một ống nghiệm, có 4 loại nuclêôtit với tỉ lệ lần lượt là A : U : G : X = 1 : 2 : 1 : 2. Từ 4 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp nên một ph

Question

Trong một ống nghiệm, có 4 loại nuclêôtit với tỉ lệ lần lượt là A : U : G : X = 1 : 2 : 1 : 2. Từ 4 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Nếu phân tử mARN này có 3000 bộ ba thì theo lí thuyết sẽ có bao nhiêu bộ ba AAG

in progress 0
Kinsley 43 phút 2021-09-16T18:44:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:45:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ lệ bộ ba AAG là: 1/6 x 1/6 x 1/6= 1/216

  Số bộ ba AAG là : 3000 x 1/216 = 13 ,9 bộ ba

  0
  2021-09-16T18:45:59+00:00

  Đáp án:

  Tỉ lệ bộ ba AAG là: 1/6 x 1/6 x 1/6= 1/216

  Số bộ ba AAG là : 3000 x 1/216 = 13 ,9 bộ ba

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )