Trong một phép trừ , biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4 . Số trừ lớn hơn hiệu là 4.3 . Tìm số bị trừ , số trừ của phép đó!!

Question

Trong một phép trừ , biết tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 65,4 . Số trừ lớn hơn hiệu là 4.3 . Tìm số bị trừ , số trừ của phép đó!!

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-19T15:37:00+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-19T15:38:06+00:00

  Đáp án:

   Số bị trừ là :

   $\text{65,4 : 2 = 32,7}$

  Số trừ là :

   $\text{( 32,7 + 4,3 ) : 2 = 18,5}$

      Đáp số : Số bị trừ : $\text{32,7}$

                    Số trừ : $\text{18,5}$

               – Chúc bạn học tốt –            

  0
  2021-10-19T15:38:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số bị trừ là :

     $65,4 ÷ 2 = 32,7$

  Tổng của số trừ và hiệu cũng là 32,7 vì SBT = ST + H  

  Số trừ là :

     $( 32,7 + 4,3 ) : 2 = 18,5$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )