Trong một phòng học có một số ghế dài. Nếu sếp mỗi ghế 5 người thì có 9 người không có chỗ ngồi. Nếu sếp 6 người thì thừa1 ghế. Hỏi phòng họp có bao n

Question

Trong một phòng học có một số ghế dài. Nếu sếp mỗi ghế 5 người thì có 9 người không có chỗ ngồi. Nếu sếp 6 người thì thừa1 ghế. Hỏi phòng họp có bao nhiêu ghế và có bao nhiêu người dự họp?

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-07-12T10:36:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:38:23+00:00

  Đáp án: Số ghế trong phòng là 10 ghế và số người dự họp là 59 người

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số ghế trong phòng là x (x∈N$^{*}$)

  Số người dự họp là y (y∈N$^{*}$, y>9)

  Khi xếp mỗi ghế 5 người thì thừa 9 người không có ghế nên ta có phương trình: 5x=y-9  ⇔5x-y=-9(1)

  Khi xếp mỗi ghế 6 người thì thừa 1 ghế nên ta có phương trình: 6x=y+1  ⇔6x-y=1(2)

  Từ (1), (2) ta có hệ phương trình và giải hệ phương trình ra ta được: x=10 (thỏa mãn), y=59 (thỏa mãn)

  Vậy số ghế trong phòng là 10 ghế và số người dự họp là 59 người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )