Trong một số oxit kim loại, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lựợng. Biết khối lựợnh mol của oxit đó là 40 (g/mol). Tìm công thức hóa học của oxit đó

Question

Trong một số oxit kim loại, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lựợng. Biết khối lựợnh mol của oxit đó là 40 (g/mol). Tìm công thức hóa học của oxit đó

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-07-16T17:14:10+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:15:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có:Oxi chiếm 40% về khối lượng
  ⇒số mol oxi trong oxit là :40.40:100 : 16= 1(mol)

  ⇒số g oxi trong oxit là:16.1=16(g)
  ⇒số g M kim loại là :40-16= 24 (g)

  ⇒M là nguyên tố Mg
  ⇒CTHH: MgO

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )