Trong một tam giác, nếu góc A < góc B < góc C thì ...

Question

Trong một tam giác, nếu góc A < góc B < góc C thì ...

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-27T08:37:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:38:35+00:00

  Đáp án:Trong một tam giác, nếu góc A < góc B < góc C thì BC<AC<AB (đối diện góc lớn hơn là cạnh lớn hơn)

   

  0
  2021-07-27T08:39:12+00:00

  Đáp án:

  Trong một tam giác, nếu `\hat(A) < \hat(B) < \hat(C)` thì `BC < AC < AB`

  Giải thích các bước giải:

  Giựa vào quan hệ giữa góc và cạnh đối diện: Cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn

  `\hat(A)` đối diện với cạnh `BC`

  `\hat(B)` đối diện với cạnh `AC`

  `\hat(C)` đối diện với cạnh `AB`

  `\hat(A) < \hat(B) < \hat(C)` `\text((gt))`

  `=> BC < AC < AB`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )