trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. hỏi ngày 25 của tháng đó là thứ mấy

Question

trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. hỏi ngày 25 của tháng đó là thứ mấy

in progress 0
Gabriella 4 tuần 2021-11-10T20:01:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:03:30+00:00

  Đáp án:

   Thứ ba

  Giải thích các bước giải:

  Vì một tuần có 7 ngày nên không thể có 2 ngày chủ nhật liền nhau cùng là ngày chẵn. Vậy giữa 2 ngày chủ nhật chẵn phải có 1 ngày chủ nhật lẻ.

  Trong tháng đã cho có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn vậy tháng ấy phải có 2 ngày chủ nhật là ngày lẻ nữa. Suy ra tháng ấy có 5 ngày chủ nhật và ngày chủ nhật đầu tiên phải là ngày chẵn

  Từ ngày chủ nhật đầu tiên đến ngày chủ nhật thứ năm của tháng có: 7 x ( 5 – 1 ) = 28 ngày, mà một tháng có nhiều nhất 31 ngày nên ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3.

  Nhưng theo trên ngày đó phải là ngày chẵn nên ngày chủ nhật đầu tiên là mùng 2. Các ngày chủ nhật tiếp theo là ngày 9, 16 và 23. Vậy ngày 24 của tháng ấy là ngày thứ hai. ⇒ Ngày 25 là thứ ba

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )