Trong một tháng nào đó của năm ( khác tháng 2 ) có 3 ngày thứ năm đều là ngày chẵn Hỏi ngày 25 của tháng đó là ngày thứ mấy ?

Question

Trong một tháng nào đó của năm ( khác tháng 2 ) có 3 ngày thứ năm đều là ngày chẵn Hỏi ngày 25 của tháng đó là ngày thứ mấy ?

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-08-23T07:50:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:51:10+00:00

  Giả sử thứ năm là ngày 2  vậy các thứ năm còn lại rơi vào ngày 9 , 16 , 23 , 30

  Mà ngày 23 là thứ năm thì ngày 25 chắc chắn là thư bảy

  ĐS: thứ bảy

  0
  2021-08-23T07:51:50+00:00

   coi thứ 5 là ngày mồng 2 tháng đó

  => thứ 5 tuần sau là ngày 9

  => các thứ năm tiếp theo sẽ là ngày : 16, 23 30

  theo đó ta thấy ngày 23 là thứ 5

  => ngày 24 là thứ 6

  => ngày 25 là thứ 7

  vậy ngày 25 của tháng đó là thứ 7 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )