Trong mp oxy cho M(1;-4).ảnh của M qua phép đồng dạng có đc bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc quay 180 độ và phép vị tự tâm o tỉ số k

Question

Trong mp oxy cho M(1;-4).ảnh của M qua phép đồng dạng có đc bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc quay 180 độ và phép vị tự tâm o tỉ số k =2

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-23T03:55:50+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:57:36+00:00

  $\begin{array}{l}
  M’ = {D_{\left( {O;{{180}^0}} \right)}}\left( M \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_{M’}} = – 1\\
  {y_{M’}} = 4
  \end{array} \right. \Rightarrow M’\left( { – 1;4} \right)\\
  M” = {V_{\left( {O,2} \right)}}\left( {M’} \right) \Rightarrow \overrightarrow {OM”} = 2\overrightarrow {OM’} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_{M”}} = 2{x_{M’}} = – 2\\
  {y_{M”}} = 2{y_{M’}} = 8
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )