Trong mp Oxy, cho tam giác ABC có: A(2;3), B(-2;5), C(4;3) a) viết phương trình của các đường chứa các cạnh AB, BC, CA b) viết phương trình dường trun

Question

Trong mp Oxy, cho tam giác ABC có: A(2;3), B(-2;5), C(4;3)
a) viết phương trình của các đường chứa các cạnh AB, BC, CA
b) viết phương trình dường trung tuyến AM, BN
c) viết phương trình dường cao AE, BK
d) viết phương trình đường trung trực của các cạnh BC và AC

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-13T05:56:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:57:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ít điểm quá bạn ơi yêu cầu đề bài nhiều như vậy thì phải thỏa đáng chứ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )