Trong MSW.Logo có dòng lệnh print 2*6 cho phép em thực hiện gì? A. Lệnh lặp phép tính B. Lệnh vẽ hình lục giác cạnh 200 C. Lệnh tính phép toán 2×6

Question

Trong MSW.Logo có dòng lệnh print 2*6 cho phép em thực hiện gì?
A. Lệnh lặp phép tính
B. Lệnh vẽ hình lục giác cạnh 200
C. Lệnh tính phép toán 2×6

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-12T16:46:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:48:12+00:00

  Trong MSW.Logo có dòng lệnh print 2*6 cho phép em thực hiện: 

  A. Lệnh lặp phép tính

  B. Lệnh vẽ hình lục giác cạnh 200

  C. Lệnh tính phép toán 2×6

     Xin hay nhất!!!   

  0
  2021-07-12T16:48:15+00:00

  Trong MSW.Logo có dòng lệnh print 2*6 cho phép em thực hiện gì?
  A. Lệnh lặp phép tính 
  B. Lệnh vẽ hình lục giác cạnh 200
  C. Lệnh tính phép toán 2×6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )