Trong năm , bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào thời gian nào ?

Question

Trong năm , bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào thời gian nào ?

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-06T09:50:55+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:52:31+00:00

  vào ngày 22 tháng 3

  0
  2021-10-06T09:52:54+00:00

  vào thời gian 22-6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )