Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình Var a, b : real; Begin a := 1; b := 12*(a-2); writeln(b); End. Sau khi chạy chương trình,

Question

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình
Var a, b : real;
Begin
a := 1;
b := 12*(a-2);
writeln(b);
End.
Sau khi chạy chương trình, kết quả trên màn hình là
A.-12
B.-1.2000000000E+01 (*)
C.-1.2000000000E+00
D.-12.000000000E+01
Chọn đáp án B vì sao vậy ạ

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-07-30T21:15:16+00:00 1 Answers 1413 views 2

Answers ( )

  1
  2021-07-30T21:17:12+00:00

  Đây bạn nhé

  Ta cho a=1; b=12*(1-2)

  thì b= 12*(1-2)=-12

  nên hiện kết quả là -1.2000000000E+001(chưa giới hạn dấu thập phân)

  trong-ngon-ngu-lap-trinh-pascal-cho-doan-chuong-trinh-var-a-b-real-begin-a-1-b-12-a-2-writeln-b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )