Trong nguyên phân tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ? Điều j sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân thoi phân bào bin phá

Question

Trong nguyên phân tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ? Điều j sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân thoi phân bào bin phá hủy ? Ý nghĩa của nguyên phân

in progress 0
Josie 2 giờ 2021-09-29T02:23:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:24:41+00:00

  – Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. Sau khi phân chia xong. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.

  Nếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy thì sẽ tạo ra các tế bào tứ bội (vì ở kì giữa các NST đã được nhân đôi). Nếu không có thoi vô sắc thì các nhiễm sắc tử sẽ không thể di chuyển đồng đều về các tế bào con, tạo ra tế bào con 4n.

  – Ý nghĩa của nguyên phân:

  + Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản.

  + Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

  + Ngoài ra, nguyên phân cũng đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bị tổn thương

  + Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.

  Xin câu trả lời hay nhất >.<

  0
  2021-09-29T02:24:47+00:00

  Đáp án:

  Trong nguyên phân tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

  – Các NST cần đóng xoắn tối đa để dễ di chuyển phân li về hai cực tế bào mà không bị rối

  Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân thoi phân bào bị phá hủy?

  – Ở kì giữa của nguyên phân nếu thoi phân bào bị phá hủy thì NST không thể phân li về 2 cực của tế bào → tạo ra thể 4n

  Ý nghĩa của nguyên phân?

  – Đối với di truyền: nguyên phân là phương thức truyền đạt ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát sinh cá thể và qua các thế hệ cơ thể ở các loài sinh sản vô tính

  – Bộ NST đặc trưng của loài được ổn định là nhờ cơ chế nhân đôi kết hợp với phân li NST

  – Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp sự sinh trưởng của các mô và cơ quan nhờ đó cơ thể đa bào mới lớn lên được

  – Ở các mô, cơ quan còn non tốc độ phân bào diễn ra nhanh chóng. Khi các mô, cơ quan đến giai đoạn tới hạn sinh trưởng thì nguyên phân bị ức chế

  – Nguyên phân giúp tạo ra tế bào mới để bù đắp các tế bào có các mô, cơ quan bị tổn thương, thay thế cho các tế bào già yếu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )