Trong nguyên tố có tổng số các loại hạt 28 hạt trong đó sô hạ mang điện nhiều hơn số hơn ko mang điện là 8 hạt.Tìm số e.p.n

Question

Trong nguyên tố có tổng số các loại hạt 28 hạt trong đó sô hạ mang điện nhiều hơn số hơn ko mang điện là 8 hạt.Tìm số e.p.n

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-16T07:07:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:08:25+00:00

  Đáp án:

   Tổng số các loại hạt 28 hạt 

  ⇒ p + e + n = 28

  ⇔ 2p + n = 28   (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 8 hạt

  ⇒ (p + e) – n = 8

  ⇔ 2p – n = 8      (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ $\left \{ {{p=e=9} \atop {n=10}} \right.$ 

   

  0
  2021-09-16T07:08:39+00:00

  Tổng số các loại hạt trong nguyên tố là 28 hạt :

  $⇒p+n+e=28 \\Vì\ p=e⇒2p+n=28$

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hơn không mang điện là 8 hạt

  $⇒2p-n=8(2)$

  Từ (1) và (2) :

  $\left\{\begin{matrix} 2p+n=28 & \\  2p-n=8 &  \end{matrix}\right.⇒\left\{\begin{matrix} p=e=9 & \\  n=10 &  \end{matrix}\right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )