trong nguyên tử Y có tổng số proton, notron và electron là 26.Hãy cho biết y thuộc loại nguyên tố nào sau đây A 16 8O B 17 8O C 18 8O D 19 9F

Question

trong nguyên tử Y có tổng số proton, notron và electron là 26.Hãy cho biết y thuộc loại nguyên tố nào sau đây
A 16 😯
B 17 😯
C 18 😯
D 19 9F

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-01T05:40:49+00:00 2 Answers 660 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:42:10+00:00

  Bài giải:

  -Vì tổng số hạt là 26:

  $⇒p+e+n=26$

  Mà $Z=p=e$ ⇒$2Z+n=26$ ⇔ $n=26-2Z$

  -Vói các nguyên tố từ 1 đến 82 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ta luôn có:

  $⇒Z≤n≤1,5Z$

  $⇔Z≤26-2Z≤1,5Z$

  $⇔7,4≤Z≤8,6$

  $⇒Z=8$ ⇒ Y là nguyên tố Oxi ($O$)

  $n=26-2.8=10$

  -$A_Y=Z+n=8+18=18$

  ⇒ Kí hiệu hóa học: $^{18}_{8}O$

  ⇒ Chọn đáp án: C

  0
  2021-09-01T05:42:22+00:00

  Đáp án:

  C, \(_8^{18}O\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  P+E+N=26 mà P=E suy ra 2P+N=26

  \(\begin{array}{l}
  1 \le \dfrac{N}{P} \le 1,5\\
   \to N = 26 – 2P\\
   \to 1 \le \dfrac{{26 – 2P}}{P} \le 1,5\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  3,5P \ge 26\\
  3P \le 26
  \end{array} \right.\\
   \to 7,4 \le P \le 8,6
  \end{array}\)

  Suy ra P=8 thì N=10

  Suy ra \(_8^{18}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )