Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 oF. 212 oF. 100 oF. 32 oF.Khi tiến hành thí nghiệp cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì

Question

Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ của nước đá đang tan là
0 oF.
212 oF.
100 oF.
32 oF.Khi tiến hành thí nghiệp cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại đó là tác dụng nào của dòng điện?
Tác dụng hoá học
Tác dụng nhiệt
Tác dụng từ
Tác dụng sinh lý

in progress 0
Liliana 4 tuần 2021-07-08T20:30:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:31:20+00:00

  – Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ của nước đá đang tan là: 32 oF.

  – Khi tiến hành thí nghiệp cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại đó là tác dụng sinh lý.

  0
  2021-07-08T20:31:54+00:00

  Đáp án:

   1/ Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ của nước đá đang tan là `32^o F` 

   2/ Dòng điện chạy qua đùi ếch làm cho đùi ếch co lại là tác dụng sinh lý

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )