trong nhóm máu người trên hồng cầu có hai loại kháng nguyên a và b trong huyết tương có hai loại kháng thể Alpha và beta trong nguyên tắc truyền máu l

Question

trong nhóm máu người trên hồng cầu có hai loại kháng nguyên a và b trong huyết tương có hai loại kháng thể Alpha và beta trong nguyên tắc truyền máu là không cho kháng nguyên a Gặp các và kháng nguyên B gặp beta Tại sao có nhóm máu A lại truyền cho người có nhóm máu AB.nhưng người có nhóm máu AB lại ko truyền dc cho người có nhóm máu A

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-27T04:16:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:18:35+00:00

  Nguyên tắc truyền máu tối thiểu: Không để kháng nguyên và kháng thể tương ứng gặp nhau, sẽ gây nên kết dính hồng cầu dẫn đến tai biến.

  Nhóm máu A có kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu, có kháng thể beta ở huyết tương.

  Nhóm máu AB có kháng nguyên AB trên bề mặt hồng cầu, không có kháng thể huyết tương.

  Vậy khi truyền A cho AB thì AB không có kháng thể nên kháng nguyên và kháng thể không gặp nhau không thể kết dính → truyền được.

  Khi truyền AB cho O thì AB có kháng nguyên B, A có kháng thể beta, kháng nguyên và kháng thể gặp nhau gây kết dính → không truyền được.

  0
  2021-07-27T04:18:41+00:00

  nhóm máu A truyền đc cho AB vì chúng có kháng thể b và kháng nguyên A. chúng đc truyền đc cho AB vì truyền theo quy tắc nhỏ giọt. khi các tế bào b sẽ gặp B nhưng nhỏ giọt làm chho sự kết dính ít hơn và các khối kết dinh nhỏ→ có thể truyền đc

  nhóm máu AB không truyền đc cho A vì chúng có cả kháng nguyên A,B khi truyền vào thi n=chúng chưa 1 kháng nguyên khác ảnh hưởng đến máu.  

  chúng cũng sẽ làm kết dính cao hơn vì chúng nhiều kháng thể a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )