trong những câu nào sau đây câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi. vì sao? -Chín quá hóa nẫu -Có công mài sắt có ngày lên kim -kiến

Question

trong những câu nào sau đây câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi. vì sao?
-Chín quá hóa nẫu
-Có công mài sắt có ngày lên kim
-kiến tha lâu cũng đầy tổ
-đánh bùn sang ao

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-13T19:41:52+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:43:02+00:00

  Câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi:

  • Chín quá hóa nẫu: Lượng đã quá nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất.
  • Có công mài sắt có ngày nên kim: Sự chăm chỉ cần cù sẽ dẫn đến thành công.
  • Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Sự cần cù chăm chỉ, kiên nhẫn sẽ dẫn đến kết quả tốt.

  0
  2021-09-13T19:43:03+00:00

  -Chín quá hóa nẫu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )