Trong những chất sau, chất nào giãn nở vì nhiệt tốt nhất? a.ko khí b.khí oxy c.khí cacabonic d.cả ba ý trên

Question

Trong những chất sau, chất nào giãn nở vì nhiệt tốt nhất?
a.ko khí b.khí oxy c.khí cacabonic d.cả ba ý trên

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-21T08:20:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:21:32+00:00

   Trong những chất sau, chất nào giãn nở vì nhiệt tốt nhất?
   a. ko khí             b. khí oxy            c. khí cacabonic           d. cả ba ý trên

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-21T08:21:34+00:00

  Đáp án:

  Trong những chất sau, chất giãn nở vì nhiệt tốt nhất

  a.không khí

  b.khí oxy

  c.khí cacabonic

  d.cả ba ý trên

  Vì: chất khí giãn nở vì nhiệt tốt nhất. Mà ba khí trên thuộc chất khí. Nên đều giãn nở vì nhiệt tốt

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )