trong những hành vi sau hành vi thể hiện theo tôn giáo? A. Xin quẻ thẻ đầu năm B. Đi tham quan chùa C. Thắp hương cúng tổ tiên D. Cắt tóc đi tu

Question

trong những hành vi sau hành vi thể hiện theo tôn giáo?
A. Xin quẻ thẻ đầu năm
B. Đi tham quan chùa
C. Thắp hương cúng tổ tiên
D. Cắt tóc đi tu

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-11T13:18:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:20:01+00:00

  Trong những hành vi sau hành vi thể hiện theo tôn giáo?
  A. Xin quẻ thẻ đầu năm
  B. Đi tham quan chùa
  C. Thắp hương cúng tổ tiên
  D. Cắt tóc đi tu

  Giải thích:

  Cắt tóc để đi tu là một hành vi thể hiện theo tôn giáo vì người đi tu phải cạo trọc đầu thì mới được đi tu .

  0
  2021-07-11T13:20:19+00:00

  D. Cắt tóc đi tu

  => vì những người đi tu thường sẽ để đầu trọc

  xin ctlhn Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )