trong những lúc trời mưa hiện tượng sấm sét xảy ra. tiếng sét xảy ra vá các tia chớp được trao ra gần như một lúc nhưng chúng ta thường nhìn thấy tia

Question

trong những lúc trời mưa hiện tượng sấm sét xảy ra. tiếng sét xảy ra vá các tia chớp được trao ra gần như một lúc nhưng chúng ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nhìn thấy tia sét. gt ht này. biết vt sét truyền trong ko khí là v1= 340m/giây, vt ánh sáng truyền trong không khí là v2= 3.10 ngũ 8 m/s.tiếng sét nghe au khi nhìm thấy tia chớp sau 3s. hỏi khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bn m

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-08-11T19:26:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:28:17+00:00

  Đáp án:

  + Vì vận tốc truyền âm thanh trong không khí chậm hơn vận tốc của ánh sáng truyền trong không khí do đó ta sẽ thấy các tia chớp trước rồi mới nghe được tiếng sét. 

  + Khoảng cách từ nơi đứng đến chỗ sét đánh là:

  $d = v.t = 340.3 = 1020m$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )