Trong những năm 1919 đến 1925 phong trào cách mạng Việt Nam có những lực lượng chủ yếu nào tham gia ? Kể về những cuộc đấu tranh của lực lượng đc cho

Question

Trong những năm 1919 đến 1925 phong trào cách mạng Việt Nam có những lực lượng chủ yếu nào tham gia ? Kể về những cuộc đấu tranh của lực lượng đc cho là có tinh thần cách mạng triệt để nhất ? Em đánh giá như thế nào về những cuộc đấu tranh đó

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-03T00:04:53+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:06:13+00:00

  1. Các lực lượng chủ yếu tham gia phong trào dân tộc, dân chủ giai đoạn 1919-1925: Tư sản dân tộc, tiểu tư sản trí thức, công nhân , người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài.

  2. Phong trào đấu tranh:

  a. Hoạt động của tư sản dân tộc:  Phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919); đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp (1923)…

  b. Hoạt động của tiểu tư sản trí thức: Tập hợp trong các tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt , Đảng Thanh niên… Sự kiện nổi bật là cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh (1926)…

  c. Phong trào đấu tranh của công nhân: Năm 1920, công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn đã thành lập Công hội đỏ (bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu. Năm 1922, đấu tranh của công nhan viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì… Đỉnh cao là cuộc đấu tranh của thợ máy xưởng Ba Son – Gài Gòn (8/1925)…

  d. Hoạt động của những người Việt Nam ở nước ngoài: Tiêu biểu là hoạt động cách mạng theo khuynh hướng vô sản của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp và hoạt động của tổ chức Tâm tâm xã tại Trung Quốc với sự kiện tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại  Sa Diện (Quảng Châu Trung Quốc)…
  3.Đánh giá:Chuẩn bị về tư tưởng,chính trị,tổ chức cho sự thành lập chính đảng sau này(cái này mình ko chắc)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )