Trong nước clo có bao nhiêu phân tử, ion. vì sao

Question

Trong nước clo có bao nhiêu phân tử, ion. vì sao

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-11-30T16:06:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  1
  2021-11-30T16:08:07+00:00

  $Cl_2+ H_2O \rightleftharpoons HCl+ HClO$ 

  $HCl \rightarrow H^+ Cl^-$ 

  $HClO \rightleftharpoons H^+ + ClO^-$ 

  Có các phân tử: $Cl_2, H_2O, HCl, HClO$ 

  Có các ion: $Cl^-, H^+, ClO^-$

  0
  2021-11-30T16:08:11+00:00

  Đáp án:

  Phản ứng của nước clo:

   $Cl_{2} + H_{2}O ↔ HClO + HCl$

  Qúa trình điện ly các chất:

  $ HCl → H^{+}  + Cl^{-}$ 

  $HClO ↔ H^{+} + ClO^{-}$

  => Có ion $H^{+}$ , $Cl^{-}$ và $ClO^{-}$

  Có phân tử: $Cl_{2}, HCl, HClO, H_{2}O$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )