Trong ô tính xuất hiện ####### vì:

Question

Trong ô tính xuất hiện ####### vì:

in progress 0
Quinn 4 tháng 2021-08-25T15:12:25+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:13:51+00:00

  Microsoft Excel có thể xuất hiện lỗi ##### trong ô khi cột không đủ rộng để hiện tất cả nội dung của ô. Công thức trả về ngày và giờ có giá trị âm cũng có thể xuất hiện lỗi #####.

  0
  2021-08-25T15:14:21+00:00

  Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )