‘Trong óc Tràng vẫn thấy đá người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới…” Em hãy sáng tạo tiếp câu chuyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân bằng hình thức mà em

Question

‘Trong óc Tràng vẫn thấy đá người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới…” Em hãy sáng tạo tiếp câu chuyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân bằng hình thức mà em thấy thú vị nhất. (viếtt thơ , viết văn..)

in progress 0
Hadley 4 phút 2021-09-12T23:21:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T23:23:08+00:00

    Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.

    Những ngày tháng tới, Tràng gia nhập vào Việt Minh. Họ cùng nhau cướp kho thóc của Nhật, chia cho người nghèo, tham gia vào đảo chính chính quyền cai trị hà khắc địa phương một cổ hai tròng, cứu đói được biết bao người. Dưới sự lãnh đạo và ánh sáng của Việt Minh, Tràng thấy ánh sáng của cuộc đời mình và cuộc đời Tràng như sang trang mới, trang đời mà có Đảng soi chiếu. Nơi không còn những khổ đau và khổ sở của những người dân lao động như Tràng nữa.

    Con Tràng lớn lên, cũng đi theo chân cha, góp phần tạo nên chiến thắng của dân tộc sau này. Một dân tộc có thể đói nghèo vật chất nhưng không bao giờ đói nghèo về mặt tinh thần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )