Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi c

Question

Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng, tải trọng lớn thì người lái sẽ ?
A. Giảm vận tốc đi số nhỏ
B. Giảm vận tốc đi số lớn
C. Tăng vận tốc đi số nhỏ
D. Tăng vận tốc đi số lớn

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-10-21T03:17:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:19:53+00:00

  Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng, tải trọng lớn thì người lái sẽ ?
  A. Giảm vận tốc đi số nhỏ
  B. Giảm vận tốc đi số lớn
  C. Tăng vận tốc đi số nhỏ
  D. Tăng vận tốc đi số lớn

  0
  2021-10-21T03:19:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng, tải trọng lớn thì người lái sẽ ?

  A. Giảm vận tốc đi số nhỏ

  B. Giảm vận tốc đi số lớn

  C. Tăng vận tốc đi số nhỏ

  D. Tăng vận tốc đi số lớn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )