Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng có tác dụng? A. Quang phân li nước cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất. B. Quang phân li nước

Question

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng có tác dụng?
A. Quang phân li nước cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.
B. Quang phân li nước giải phóng 02.
C. Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.
D. Tổng hợp các chất hữu cơ (đặc biệt là glucozo) cho tế bào và cơ thể.

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-07-30T21:14:28+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:15:43+00:00

  Đáp án:

  A. 

  Giải thích các bước giải:

  Quang phân li nước cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )