Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở. A. bộ B. loài C. ngành D. chi

Question

Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.
A. bộ B. loài C. ngành D. chi

in progress 0
Maya 5 tháng 2021-07-13T08:18:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:20:07+00:00

  Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

  A. bộ

  B. loài

  C. ngành

  D. chi

  Xin hay nhất cho nhóm ah !!!

  Chúc bn hok tốt !!!

  0
  2021-07-13T08:20:15+00:00

  Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

  A. bộ          B. loài           C. ngành           D. chi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )