Trong phần thân bài của bài văn chứng minh, người viết cần phải làm gì? * 1 điểm A. Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn. B. Chỉ c

Question

Trong phần thân bài của bài văn chứng minh, người viết cần phải làm gì? *
1 điểm
A. Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn.
B. Chỉ cần nêu các dẫn chứng được sử dụng trong bài viết.
C.Chỉ cần gọi tên luận điểm được chứng minh.
D. Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-22T10:44:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:45:16+00:00

  Trong phần thân bài của bài văn chứng minh, người viết cần phải làm gì? * 1 điểm

  A. Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn

  . B. Chỉ cần nêu các dẫn chứng được sử dụng trong bài viết.

  C.Chỉ cần gọi tên luận điểm được chứng minh.

  D. Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh

  0
  2021-10-22T10:46:15+00:00

  Trong phần thân bài của bài văn chứng minh, người viết cần phải làm gì? *
  1 điểm
  A. Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn.
  B. Chỉ cần nêu các dẫn chứng được sử dụng trong bài viết.
  C.Chỉ cần gọi tên luận điểm được chứng minh.
  D. Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )