Trong phân tử ankan X, phần trăm khối lượng cacbon gấp 4 lần phần trăm khối lượng hiđro. Công thức phân tử của X là

Question

Trong phân tử ankan X, phần trăm khối lượng cacbon gấp 4 lần phần trăm khối lượng
hiđro. Công thức phân tử của X là

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-12-07T14:55:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:56:55+00:00

  Đáp án:

  công thức tổng quát: CnH2n+2

  ta có (12n.100)/(14n+2)=4.(2n+2).100/14n+2

  ⇒n=2

  ⇒ CTPT C2H6 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T14:57:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi CT của ankan là CnH2n+2 (n>=1)

  phần trăm khối lượng cacbon gấp 4 lần phần trăm khối lượng hiđro

  nên   %C =80% VÀ %H=20%

  =>12n/(14n+2)=0,8=>n= 2

  vậy CTPT của X là c2h6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )