Trong Phân tử MX2. có tổng số hạt p,n,e bằng 164 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớ

Question

Trong Phân tử MX2. có tổng số hạt p,n,e bằng 164 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử x là 5. Tổng Số hạt p,n,e trong nguyên tử M lớn hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử M là:
A 12
B 20
C 26
D 9

in progress 0
Bella 1 năm 2021-09-01T05:32:03+00:00 1 Answers 819 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:33:27+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng số hạt của phân tử là 164 hạt }\\
  2{p_M} + {n_M} + 4{p_X} + 2{n_X} = 164(1)\\
  \text{Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt}\\
  2{p_M} – {n_M} + 4{p_X} – 2{n_X} = 52(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow 4{p_M} + 8{p_X} = 216(3)\\
  \text{Số khối của nguyên tử M lớn hơn của X là 5}\\
  {p_M} + {n_M} – {p_X} – {n_X} = 5(4)\\
  \text{Tổng số hạt của M lớn hơn của X là 8}\\
  2{p_M} + {n_M} – 2{p_X} – {n_X} = 8(5)\\
   \text{Từ (4) và (5)}\Rightarrow {p_M} – {p_X} = 3(6)\\
   \text{Từ (3) và (6)}\Rightarrow {p_M} = 20,{p_X} = 17\\
   \Rightarrow {Z_M} = {p_M} = 17
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )