trong phân tử một chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyeen tử nguyên tố oxi. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. biết hợp chất này

Question

trong phân tử một chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyeen tử nguyên tố oxi. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. biết hợp chất này nặng hơn phân tử hidro 71 lần

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-09-01T21:41:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:42:45+00:00

  Bài giải:

  -Vì hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố $R$ và 5 nguyên tử nguyên tố oxi

  ⇒Công thức chung: $R_2O_5$

  -Vì hợp chất nặng hơn phân tử hidro 71 lần

  $⇒PTK_{hợp..chất}=PTK_{R_2O_5}=71.PTK_{H_2}=71.2=142(đvC)$

  $⇔2.PTK_R+5.PTK_O=142$

  $⇔2.PTK_R+5.16=142$

  $⇔PTK_R=31(đvC)$

  ⇒ $R$ là nguyên tố Photpho ($P$)

  0
  2021-09-01T21:42:54+00:00

  $\text{ ta có : }$

  $\text{ PTK của hợp chất = 71 . PTK ( }$ $H_{2})$ 

  $\text{ 71 . PTK ` ( }$ $H_{2}) = 2 . 71 = 142 (đvC)$

  $\text{ ⇔ 2R + 5[O] = 142 }$

  $\text{ ⇔ 2R + 80 = 142}$

  $\text{ ⇔ 2R = 62 }$

  $\text{ ⇔ R = 31 ( đvC )}$

  $\text{ vậy R ∈ nguyên tố P ( phot pho )}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )