Trong phân tử saccarozo gồm: A. α-glucozơ và α-fructozơ B. β-glucozơ và α-fructozơ C. α-glucozơ và β-fructozơ D. α-glucozơ

Question

Trong phân tử saccarozo gồm:
A. α-glucozơ và α-fructozơ
B. β-glucozơ và α-fructozơ
C. α-glucozơ và β-fructozơ
D. α-glucozơ

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-29T20:33:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:35:20+00:00

  Đáp án: C

   

  0
  2021-09-29T20:35:26+00:00

  Đáp án: C. α-glucozơ và β-fructozơ

   

  Giải thích các bước giải: Trong phân 1 tử saccarozo gồm có  α-glucozơ và β-fructozơ liên kết với nhau.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )