trong phần tử tạo bởi R(III) và SO4 thì R chiếm 28% khối lượng phân tử. Tìm tên và KHHH của R GIÚP MIK VS!!

Question

trong phần tử tạo bởi R(III) và SO4 thì R chiếm 28% khối lượng phân tử. Tìm tên và KHHH của R
GIÚP MIK VS!!

in progress 0
Ivy 2 giờ 2021-09-07T11:21:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:22:46+00:00

  Đáp án:

    Mình nhớ là cái này trước mình giải cho bạn rồi mà !

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức phân tử là $R_2(SO_4)_3$

  $\%m_{SO_4}=100\%-28\%=72\%$

  $\to M_{R_2(SO_4)_3}=\dfrac{3(32+3.16)}{72\%}=352(g)$

  $\to M_R=\dfrac{352-240}{2}=56(g)$

  $\to R$ là $Fe$

  0
  2021-09-07T11:23:15+00:00

  Đáp án:

   Sắt

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:{R_2}{(S{O_4})_3}\\
  \% {M_R} = 28\%  \Rightarrow \dfrac{{2{M_R}}}{{2{M_R} + 96 \times 3}} = 28\% \\
   \Rightarrow {M_R} = 56(g/mol)\\
   \Rightarrow R:\text{ Sắt}(Fe)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )