Trong phép chia có dư có: thương là số lớn nhất có ba chữ số, số dư là số lớn nhất có một chữ số và là số dư lớn nhất trong phép chia đó. Vậy số bị ch

Question

Trong phép chia có dư có: thương là số lớn nhất có ba chữ số, số dư là số lớn nhất có một chữ số và là số dư lớn nhất trong phép chia đó. Vậy số bị chia là :…?

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-07-30T08:31:28+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-30T08:32:56+00:00

  Đáp án:Thương là số lớn nhất có 3 chữ số:999
  Số dư là số lớn nhất có một chữ số:9
  Số dư là 9 là số dư lớn nhất trong phép chia đó nên số chia là:10

  vậy số bị chia là:999×10=9=9999 

  Giải thích các bước giải:

   

  1
  2021-07-30T08:32:58+00:00

  Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

  => thương của phép chia đó là 999

  Số lớn nhất có một chữ số là 9

  => số dư của phép chia đó là 9

  9 là số dư lớn nhất có thể trong phép chia đó 

  => số chia là : 9 + 1 = 10

  Số bị chia là :

  10 x 999 + 9 = 9999 

                       Đáp số : 9999

  `#cactus`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )