Trong phòng thí nghiệm của trường A có chất lỏng Y, nó là một hỗn hợp với thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: 15,54% Na; 8,78% H

Question

Trong phòng thí nghiệm của trường A có chất lỏng Y, nó là một hỗn hợp với thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: 15,54% Na; 8,78% H; 75,68% O. Xác định thành phần phần trăm khối lượng các chất có trong chất lỏng Y.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-12T00:11:02+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:12:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chất lỏng `Y` chứa 3 nguyên tố hóa học `Na,H,O→Y` là dung dịch `NaOH`

  Tự chọn 100 gam `Y`

  `→n_NaOH=` `n_Na` = $\frac{15,44}{23}$ 

  `→%NaOH=26,85%`

  `→%` `H_2“O` `=100%-26,85%=73,15%`

  0
  2021-07-12T00:12:46+00:00

  Đáp án:73,15%

   

  Giải thích các bước giải:

   Chất lỏng Y chứa 3 nguyên tố hóa học NA , H , O và Y là d2 NaOH

  Tự chọn  100 gram Y

  – nNaOH=nNa=15,44 

                              23

  %NaOH =26,85%

  %H2O = 100% – 26,85% = 73,15%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )