Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi từ muối KClO3,KMnO4 nung a(g) KClO3,b(g) KMnO4 thu được cùng một đại lượng O2 .Tỉ lệ a/b là?

Question

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi từ muối KClO3,KMnO4 nung a(g) KClO3,b(g) KMnO4 thu được cùng một đại lượng O2 .Tỉ lệ a/b là?

in progress 0
Athena 4 ngày 2021-12-06T17:50:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:51:58+00:00

  Đáp án:

   a/b=0,2584

  Giải thích các bước giải:

   2KClO3 –> 2KCl + 3O2

  2KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Giả sử nO2=1 mol

  -> nKClO3=2/3 nO2=2/3 mol -> mKClO3=a=2/3 .(39+35,5+16.3)=81,67 gam

  -> nKMnO4=2nO2=2 mol -> mKMnO4=2.(39+55+16.4)=316 gam=b

  ->a:b=81,67/316=0,2584

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )