trong phòng thực hành có 1 số lọ đựng các hóa chất Na2o ,Cuo , Fe2o3 do để lâu ngày lên các hóa chất bị mất nhãn cô giáo yêu cầu các bạn học sinh tìm

Question

trong phòng thực hành có 1 số lọ đựng các hóa chất Na2o ,Cuo , Fe2o3 do để lâu ngày lên các hóa chất bị mất nhãn cô giáo yêu cầu các bạn học sinh tìm cách phân biệt các hóa chất trên theo em các nhóm học sinh sẽ làm thế nào để phân biệt các hóa chất trên

in progress 0
Emery 21 phút 2021-09-09T14:37:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:39:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử:

  Cho nước vào lần lượt 3 mẫu thử:

  – Mẫu thử tan trong nước là \(Na_2O\)

  – Mẫu thử không tan trong nước là \(CuO;\ Fe_2O_3\) (nhóm 1)

  Cho khí \(H_2\) (dư) đi qua 2 mẫu thử nhóm 1:

  – Mẫu thử nào chuyển từ màu đen sang màu đỏ là \(CuO\)

  \(PTHH:CuO+H_2\xrightarrow{t^o} Cu+H_2O\)

  – Mẫu thử nào không hiện tượng là \(Fe_2O_3\)

  \(PTHH:Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T14:39:04+00:00

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

  Cho nước vào các mẫu thử 

  `+` Maauc thử tan là `Na_2O`

  `Na_2O+H_2O->2NaOH`

  `+` Mẫu thử không tan là `CuO  và  Fe_2O_3->` đặt là nhóm `1`

  Dẫn khí `CO` dư đi qua các mẫu thử ở nhóm 1 nung nóng rồi cho sản phảm vào `HCl`

  `+` Mẫu thử nào có sản phẩm không tan thì mẫu thử đó là `CuO`

  $CuO+CO\xrightarrow{t^o}Cu+CO_2$

  `+` Mẫu thử tan thì chất ban đầu là `Fe_2O_3`

  $Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2$

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )