Trong phong trào dân chủ 1936-1939 đảng ta đã sử dụng chiến lược hay sách lược? Vì sao

Question

Trong phong trào dân chủ 1936-1939 đảng ta đã sử dụng chiến lược hay sách lược? Vì sao

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-11-23T04:16:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:17:45+00:00

  Các phong trào

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 – 1936.

  2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu.

  a)  Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

  b)  Đấu tranh nghị trường

  c)   Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

  Chúc bạn học tốt nhen!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )