trong quá trình bảo quản muối sắt lll vì sao phải thêm axit vào?

Question

trong quá trình bảo quản muối sắt lll vì sao phải thêm axit vào?

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-07-08T17:23:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:24:48+00:00

  Thêm axit vào để tăng $[H^+]$ của dung dịch, giảm sự thuỷ phân của $Fe^{3+}$ trong nước khiến dung dịch muối sắt không bị vẩn đục kết tủa.

  0
  2021-07-08T17:24:49+00:00

  Muối sắt III chứa ion $F{e^{3 + }}$ dễ bị thủy phân trong môi trường nước theo PTHH:

  $F{e^{3 + }} + 3{H_2}O\underset {} \leftrightarrows Fe{(OH)_3} + 3{H^ + }$

  Sự thủy phân này sinh ra chất kết tủa $Fe{(OH)_3}$ làm ảnh hưởng đến kết quả phản ứng khi thực hiện phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Vì vậy để giảm thiểu sự hình thành $Fe{(OH)_3}$ (làm cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch) ta cần tăng nồng độ ${H^ + }$ 

  ⇒ Thêm axit $HCl$ hoặc ${H_2}S{O_4}$ loãng vào dung dịch muối sắt III

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )