Trong quá trình hoạt động phong trào Tây Sơn có làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc (chống xâm lược) hay không? Sự kiện nào đã chứng minh và ý nghĩa của sự ki

Question

Trong quá trình hoạt động phong trào Tây Sơn có làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc (chống xâm lược) hay không? Sự kiện nào đã chứng minh và ý nghĩa của sự kiện trên?

in progress 0
Mary 2 giờ 2021-10-22T10:33:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:35:07+00:00

  – Trong quá trình hoạt động phong trào Tây Sơn có làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc (chống xâm lược):

  + Đánh tan quân xâm lược Xiêm (1785)

  + Đánh tan quân xâm lược Thanh (1789)

  0
  2021-10-22T10:35:12+00:00

  Ông có công to lớn trong việc đánh bại các thế lực phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài để thống nhất đất nước, vừa có công trong việc đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quang Trung được coi là anh hùng áo vải của dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )