Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi 3atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần. Áp suất ban đầu của

Question

Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi 3atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần. Áp suất ban đầu của khối khí bằng:
A. 15atm
B. 3,6atm
C. 12atm
D. 6atm
GIẢI HỘ MÌNH VỚI !!!!

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-18T12:34:02+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T12:35:10+00:00

  Đáp án:

  A. 15atm  

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  \[p’V’ = pV \Leftrightarrow \left( {p + 3} \right)\frac{V}{{1,2}} = p.V \Rightarrow p = 15atm\] 

  0
  2021-09-18T12:35:19+00:00

  Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi 3atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần. Áp suất ban đầu của khối khí bằng:

  A. 15atm

  B. 3,6atm

  C. 12atm

  D. 6atm

  Vì;:

  Pv=pv<>(p+3)=V/1,5=p.v<>p=15atm

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )