Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi một lượng 3atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần. Tính áp s

Question

Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi một
lượng 3atm thì thể tích của nó thay đổi 1,2 lần. Tính áp suất ban đầu của khối khí

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-01T11:20:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:21:46+00:00

  Đáp án:

  p = 15 atm hoặc p = 18atm 

  Giải thích các bước giải:

  + Trường hợp tăng áp suất giảm thể tích:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  \[p’V’ = pV \Leftrightarrow \left( {p + 3} \right)\frac{V}{{1,2}} = pV \Rightarrow p = 15atm\]

  + Trường hợp giảm áp suất tăng thể tích là:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  \[p’V’ = pV \Leftrightarrow \left( {p – 3} \right)1,2V = pV \Rightarrow p = 18atm\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )