Trong quá trình phản ứng, tại sao lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

Question

Trong quá trình phản ứng, tại sao lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-31T08:55:37+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:57:20+00:00

  vì khi có phản ứng hh xay ra chất tham gia từ từ biến thành chất khác nên nó giảm ,còn chất tạo thành dần dần đc tạo thành nên nó tăng

   

   

  0
  2021-08-31T08:57:36+00:00

  Trong quá trình tham gia phản ứng, lượng chất tham gia phản ứng sẽ biến đổi để tạo thành các chất sản phẩm. Các nguyên tố được bảo toàn nên tổng chất tham gia phản ứng sẽ bằng tổng chất sản phẩm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )