trong quá trình pháp xâm lược việt nam(1858-1854) thái độ của nhà nguyễn đối với pháp ntn

Question

trong quá trình pháp xâm lược việt nam(1858-1854) thái độ của nhà nguyễn đối với pháp ntn

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-21T22:09:30+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:11:02+00:00

  Ban đầu:

  + Nhà Nguyễn có ý thức cùng nhân dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm: cử Nguyễn Tri Phương ra đốc quân chống giặc, cử Hoàng Diệu làm tổng đốc Hà nội để giữ lấy Bắc Kì,…

  + Tuy nhiên, nhà Nguyễn lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh thắng giặc do thi hành đường lối kháng chiến sai lầm (chỉ lo thủ hiểm).

  – Về sau: trước ưu thế về sức mạnh quân sự của kẻ thù, triều đình nhà Nguyễn không kiên quyết cùng nhân dân chống giặc, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, tỏ ra bạc nhược, yếu kém để thực dân Pháp lấn tới. Triều Nguyễn đã vì quyền lợi ích kỉ của dòng họ đã bán rẻ quyền lợi dân tộc (thông qua việc kí hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng với Pháp).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )