Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào? A. Khí hiđrô B. Khí nitơ C. Khí ôxi D. Khí cacbônic

Question

Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào?
A. Khí hiđrô
B. Khí nitơ
C. Khí ôxi
D. Khí cacbônic

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-01T02:28:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:30:10+00:00

  Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí

  A. Khí hiđrô

  B. Khí nitơ

  C. Khí ôxi

  D. Khí cacbônic

   

  0
  2021-10-01T02:30:38+00:00

  Đáp án:

   c.khí ôxi

  Giải thích các bước giải:

  Trong quá trình quang hợp, lá nhả ra loại khí nào?

  A. Khí hiđrô

  B. Khí nitơ

  C. Khí ôxi

  D. Khí cacbônic

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )