Trong SGK sử 11 bài 2. Tại sao Anh thắng Pháp trong cuộc tranh nhau xâm lược Ấn Độ

Question

Trong SGK sử 11 bài 2. Tại sao Anh thắng Pháp trong cuộc tranh nhau xâm lược Ấn Độ

in progress 0
Anna 6 ngày 2021-12-06T15:19:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:21:05+00:00

  1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX:

  -Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ

  -Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu, các nước phương Tây chủ yếu Anh – Pháp đua nhau xâm lược.

  => Kết quả: Giữa thế kỉ XVII Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.

  Chính sách cai trị của thực dân Anh

  2. Về kinh tế:

  – Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn.

  – Ra sức vơ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để thu lợi nhuận=> Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh

  0
  2021-12-06T15:21:47+00:00

  bởi vì : 1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

  Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ

  Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu, các nước phương Tây chủ yếu Anh – Pháp đua nhau xâm lược.

  Kết quả: Giữa thế kỉ XVII Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.

  Chính sách cai trị của thực dân Anh

  * Về kinh tế

  Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn.

  Ra sức vơ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để thu lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )