Trong tam giác ABC có ABCˆ=50o;ACBˆ=32o. H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC,AH=3cm. Độ dài cạnh BC ≈ (cm)

Question

Trong tam giác ABC có ABCˆ=50o;ACBˆ=32o. H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC,AH=3cm. Độ dài cạnh BC ≈ (cm)

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-09-13T08:11:27+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:12:49+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ΔAHB có ∧H=90độ

  ⇒tgB=AH/BH ⇒HB=AH/tgB=3/tg50=3/1,192 ≈2,517 cm

  ΔAHC có ∧H=90độ

  ⇒tgC=AH/HC

  ⇒HC=AH/tgC=3/tg32=3/0,625 ≈4,8 cm

  ta có:

  BC=HC+HB=4,8 + 2,517 ≈7,317 cm

  0
  2021-09-13T08:12:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  +, Xét ΔAHB vuông tại H có :

  BH = $\frac{AH}{tan B}$ (Tỉ số lượng giác)

  ⇒ BH = $\frac{3}{tan50}$

  ⇒ BH ≈ 2,52 (cm)

  +, Xét ΔAHC vuông tại H có :

  CH = $\frac{AH}{tanC}$ (Tỉ số lượng giác)

  ⇒ CH = $\frac{3}{tan32}$ ≈ 4,8 (cm)

  +, Có : BC = BH + CH

  ⇒ BC ≈ 2,52 + 4,8 ≈ 7,32 (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )